Hráč Steppu Praha, žaluje Český svaz vodního póla za  současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu.

Jedním z hlavních sporů, které má klub Stepp Praha s Českým svazem vodního póla, je současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu, který do kvóty pro maximální počet cizinců, kteří mohou nastoupit do utkání za jednotlivé týmy, zahrnuje i občany Evropské unie. Tento předpis vstoupil v platnost dne 1. 9. 2010 navzdory tomu, že je v rozporu s právem EU a tudíž i českým právním řádem.

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování práva EU včetně odstranění diskriminace občanů EU ve sportu na základě státní příslušnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v prosinci 2004 vyzvalo sportovní svazy, aby zajistily, „že pro občany EU neexistují žádné překážky volného pohybu a žádná diskriminační opatření – ať už ve stanovách, či v soutěžních řádech, která by jakkoliv omezovala možnosti účasti ve sportu a soutěžích“ Vyhláška MŠMT 2004. V tomto smyslu Český svaz vodního póla (ČSVP) neprodleně upravil své sportovní předpisy a v Soutěžním řádu bylo v posledních šesti letech jasně stanoveno, že se kvóta pro maximálně tři cizince, kteří mohou nastoupit do zápasu za jednotlivé týmy, nevztahuje na občany EU.

V březnu 2010 rozhodla Valná hromada ČSVP o změně konkrétního ustanovení Soutěžního řádu tak, že se od září 2010 omezení pro cizince začalo vztahovat i na státní příslušníky členských států EU. Klub vodního póla Stepp Praha, kde již léta působí řada občanů EU, převážně Slováků, kteří v ČR trvale žijí, upozornil vedení a členy ČSVP, že je nové opatření v rozporu s právem EU, a tudíž je protizákonné.

Konkrétně diskriminace sportovců ze členských států EU na základě státní příslušnosti porušuje článek 21 odstavec 2 Listiny základních práv Evropské unie, článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 7 odstavec 2 nařízení Rady č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství a článek 24 odstavec 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Že je sporné opatření ČSVP v rozporu s právem EU, potvrdily i oddělení sportu Evropské komise svým písemným stanoviskem z června 2010 a dokumentem o volném pohybu sportovců z ledna 2011, Úřad vlády ČR stanoviskem z října 2010 a veřejný ochrance práv stanoviskem z února 2011. V této souvislosti je důležité poukázat i na skutečnost, že Soudní dvůr EU svými rozhodnutími v případech Walrave (C-36/74), Donà (C-13/76) a Bosman (C-415/93) opakovaně potvrdil, že předpisy sportovních svazů musí respektovat zásadu nediskriminace na základě státní příslušnosti.

Bez ohledu na to, že vedení ČSVP bylo vícekrát upozorněno, že současný Soutěžní řád diskriminuje hráče z členských států EU a je proto v rozporu s právem EU, ČSVP své rozhodnutí odmítlo změnit. V září 2010 byla z iniciativy klubu Stepp Praha svolána mimořádná Valná hromada ČSVP, na které se měly předložit dokumenty potvrzující protizákonnost sporného ustanovení Soutěžního řádu. Na této schůzce ale vedení ČSVP a zástupci jednotlivých klubů odmítli o problému jednat a vyřadili tuto otázku z programu schůze. Vedení ČSVP a většina hlasujících členů Valné hromady projevili naprostý nezájem o skutečnost, že jejich rozhodnutí porušuje právo na rovné zacházení lidí, kteří na základě práva na volný pohyb v ČR žijí, pracují a účastní se sportovních soutěží již řadu let.

Pozoruhodné je, že na podložené argumenty klubu Stepp Praha a jeho hráčů z členských států EU o porušování práva EU v českém vodním pólu generální sekretář ČSVP běžně reaguje tak, že vyzývá klub Stepp Praha, aby opustil svaz a založil si vlastní, kde bude „moct hrát podle vlastních pravidel“. Je dost problematické, když takové výroky přichází z úst vysokého funkcionáře a zaměstnance ČSVP, který je zodpovědný i za plnění povinností tohoto sportovního svazu vyplývající ze členství ČR v EU.

Jako výsledek opatření ČSVP řada členů klubu Stepp Praha již nemá možnost za svůj klub hrát navzdory skutečnosti, že v mužské kategorii má klub dvě družstva. Proto někteří z nich tento sport úplně opustili. Vzhledem k tomu, že za současné situace dochází k úmyslnému porušování práv občanů EU žijících v ČR, podal v září 2010 jeden z dotčených občanů EU z klubu Stepp Praha na ČSVP soudní žalobu. Klub Stepp Praha se ze stejného důvodu a také proto, že cítí, že je sporné opatření zaměřeno výhradně proti jemu (žádný jiný klub v ČR nemá větší počet občanů EU ve svých řadách), rozhodl na protest odstoupit z prvoligové soutěže mužů v sezóně 2010/2011 a nezúčastnit se Poháru ČSVP pro r. 2010.

Klub Stepp Praha trvá na své žádosti, aby ČSVP odstranil z článku 35 odstavce b) Soutěžního řádu jakákoliv omezení pro hráče ze členských států EU tak, aby tento sportovní předpis byl v souladu se zákonem, jak tomu bylo před 1. 9. 2010.

O diskriminačním postupu ČSVP vůči občanům EU byl dne 21. 1. 2011 zveřejněn článek v deníku „Sport“.Share

NO ITEMS

Doma hrajeme

26.5.

MUŽI - 2.něm.liga

20:00 - STEPP vs. SC Chemnitz

Share

info/aktuálně

25.5.

Aplikace Stepp.cz pro Android

Nechce se vám stále kontrolovat, zda na steppáckém webu vyšel nový článek?

Potom pro vás máme řešení - aplikaci pro OS Android, která vás notifikací upozorní na nový článek (možnost nastavení frekvence kontroly), tento článek si v aplikaci můžete rovnou i přečíst, případně odskočit na web Steppu.

stahujte zde (sekce Ostatní - Ke stažení)

 

Share

Narozeniny slaví

Nikita SERGIENKO
16. narozeniny
za 4 dní (* 30.05.2002)
Anna Laura JOHN
23. narozeniny
za 6 dní (* 01.06.1995)
Jana KOŘÍNKOVÁ
42. narozeniny
za 7 dní (* 02.06.1976)
Igor PROCHÁZKA
45. narozeniny
za 13 dní (* 08.06.1973)
Pavla VAŠÍČKOVÁ
34. narozeniny
za 13 dní (* 08.06.1984)

Právě přítomno: 110 hostů a žádný členCopyright © 2011-2013. All Rights Reserved.

Designed by Tomáš PETR