info@stepp.cz
previous arrow
next arrow
Slider

Aktuálně hrajeme

Žádné události

Členská schůze a ukončení sezóny 2019-2020

Zveme Vás na členskou schůzi a ukončení sezóny 2019-2020, které se budou konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 19 hodin v Sokolovně - podrobnosti v dalším textu. Poslední tréninky dospělých budou v pondělí 22.6. 2020 (muži) a v úterý 23.6. 2020 (ženy).Ve čtvrtek 25.6. 2020 už nebudou žádné tréninky, čipovou kartu můžete vrátit před zahájením schůze nebo ji po někom poslat.

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI


Univerzitního klubu vodního póla STEPP Praha, z.s., IČO: 48549380, se sídlem v Praze 4 – Krči, Nad obcí II 1855/52, PSČ 140 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 3099,která se koná ve čtvrtek dne 25. 6. 2020 v 19.00 hod. v restauraci Na staré sokolovně, Podolská 90/5, Praha 4

Program členské schůze:
1. Presence
2. Rozhodnutí o způsobu hlasování (veřejně nebo tajně)
3. Přijetí programu členské schůze a volba orgánů (předsedy členské schůze a zapisovatele)
4. Zpráva předsedy a informace o změně názvu klubu
5. Zpráva o činnosti mládežnických družstev
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Sdělení předsedajícího schůze o došlých návrzích na funkci předsedy
8. Stručný projev kandidátů na funkci předsedy klubu a informace o obsazení členů výboru
9. Volba předsedy a volba členů výboru
10. Vyhlášení výsledků mužů a žen 2019 - 2020
11. Diskuse


Organizace průběhu členské schůze:
Předsedou členské schůze je stávající předseda JUDr. Jaromír Reitinger nebo jím pověřená osoba, která schůzi řídí. Předsedající schůze má zároveň postavení návrhové komise a volební komise. O přijetí programu členské schůze, zapisovatele, nových stanov spolku, volbě předsedy a členů Výboru se rozhoduje hlasováním. O způsobu hlasování rozhodně členská schůze tak, jak je uvedeno v programu. Pro schvalování bodů programu a volbu předsedy a členů výboru, o kterých se hlasuje, postačuje prostá většina přítomných členů.


JUDr. Jaromír Reitinger - předseda klubu
V Praze dne 04.06.2020

 

Info

Nový název našeho klubu je Univerzitní klub vodního póla Stepp Praha , z. s. Ve zkratce UKVP Stepp Praha. Jsme členem České akademické unie sportu.

Nová pravidla vodního póla najdete zde, platná od sezóny 2019-2020.

Nová pravidla FINA

Právě přítomno: 129 hostů a žádný člen

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.