info@stepp.cz
previous arrow
next arrow
Slider

Aktuálně hrajeme

Žádné události

Spor s ČSVP ve věci diskriminace občanů EU

Hráč Steppu Praha, žaluje Český svaz vodního póla za  současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu.

Jedním z hlavních sporů, které má klub Stepp Praha s Českým svazem vodního póla, je současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu, který do kvóty pro maximální počet cizinců, kteří mohou nastoupit do utkání za jednotlivé týmy, zahrnuje i občany Evropské unie. Tento předpis vstoupil v platnost dne 1. 9. 2010 navzdory tomu, že je v rozporu s právem EU a tudíž i českým právním řádem.

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování práva EU včetně odstranění diskriminace občanů EU ve sportu na základě státní příslušnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v prosinci 2004 vyzvalo sportovní svazy, aby zajistily, „že pro občany EU neexistují žádné překážky volného pohybu a žádná diskriminační opatření – ať už ve stanovách, či v soutěžních řádech, která by jakkoliv omezovala možnosti účasti ve sportu a soutěžích“ Vyhláška MŠMT 2004. V tomto smyslu Český svaz vodního póla (ČSVP) neprodleně upravil své sportovní předpisy a v Soutěžním řádu bylo v posledních šesti letech jasně stanoveno, že se kvóta pro maximálně tři cizince, kteří mohou nastoupit do zápasu za jednotlivé týmy, nevztahuje na občany EU.

V březnu 2010 rozhodla Valná hromada ČSVP o změně konkrétního ustanovení Soutěžního řádu tak, že se od září 2010 omezení pro cizince začalo vztahovat i na státní příslušníky členských států EU. Klub vodního póla Stepp Praha, kde již léta působí řada občanů EU, převážně Slováků, kteří v ČR trvale žijí, upozornil vedení a členy ČSVP, že je nové opatření v rozporu s právem EU, a tudíž je protizákonné.

Konkrétně diskriminace sportovců ze členských států EU na základě státní příslušnosti porušuje článek 21 odstavec 2 Listiny základních práv Evropské unie, článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 7 odstavec 2 nařízení Rady č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství a článek 24 odstavec 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Že je sporné opatření ČSVP v rozporu s právem EU, potvrdily i oddělení sportu Evropské komise svým písemným stanoviskem z června 2010 a dokumentem o volném pohybu sportovců z ledna 2011, Úřad vlády ČR stanoviskem z října 2010 a veřejný ochrance práv stanoviskem z února 2011. V této souvislosti je důležité poukázat i na skutečnost, že Soudní dvůr EU svými rozhodnutími v případech Walrave (C-36/74), Donà (C-13/76) a Bosman (C-415/93) opakovaně potvrdil, že předpisy sportovních svazů musí respektovat zásadu nediskriminace na základě státní příslušnosti.

Bez ohledu na to, že vedení ČSVP bylo vícekrát upozorněno, že současný Soutěžní řád diskriminuje hráče z členských států EU a je proto v rozporu s právem EU, ČSVP své rozhodnutí odmítlo změnit. V září 2010 byla z iniciativy klubu Stepp Praha svolána mimořádná Valná hromada ČSVP, na které se měly předložit dokumenty potvrzující protizákonnost sporného ustanovení Soutěžního řádu. Na této schůzce ale vedení ČSVP a zástupci jednotlivých klubů odmítli o problému jednat a vyřadili tuto otázku z programu schůze. Vedení ČSVP a většina hlasujících členů Valné hromady projevili naprostý nezájem o skutečnost, že jejich rozhodnutí porušuje právo na rovné zacházení lidí, kteří na základě práva na volný pohyb v ČR žijí, pracují a účastní se sportovních soutěží již řadu let.

Pozoruhodné je, že na podložené argumenty klubu Stepp Praha a jeho hráčů z členských států EU o porušování práva EU v českém vodním pólu generální sekretář ČSVP běžně reaguje tak, že vyzývá klub Stepp Praha, aby opustil svaz a založil si vlastní, kde bude „moct hrát podle vlastních pravidel“. Je dost problematické, když takové výroky přichází z úst vysokého funkcionáře a zaměstnance ČSVP, který je zodpovědný i za plnění povinností tohoto sportovního svazu vyplývající ze členství ČR v EU.

Jako výsledek opatření ČSVP řada členů klubu Stepp Praha již nemá možnost za svůj klub hrát navzdory skutečnosti, že v mužské kategorii má klub dvě družstva. Proto někteří z nich tento sport úplně opustili. Vzhledem k tomu, že za současné situace dochází k úmyslnému porušování práv občanů EU žijících v ČR, podal v září 2010 jeden z dotčených občanů EU z klubu Stepp Praha na ČSVP soudní žalobu. Klub Stepp Praha se ze stejného důvodu a také proto, že cítí, že je sporné opatření zaměřeno výhradně proti jemu (žádný jiný klub v ČR nemá větší počet občanů EU ve svých řadách), rozhodl na protest odstoupit z prvoligové soutěže mužů v sezóně 2010/2011 a nezúčastnit se Poháru ČSVP pro r. 2010.

Klub Stepp Praha trvá na své žádosti, aby ČSVP odstranil z článku 35 odstavce b) Soutěžního řádu jakákoliv omezení pro hráče ze členských států EU tak, aby tento sportovní předpis byl v souladu se zákonem, jak tomu bylo před 1. 9. 2010.

O diskriminačním postupu ČSVP vůči občanům EU byl dne 21. 1. 2011 zveřejněn článek v deníku „Sport“.
Info

Nábor dětí - sezóna 2019

Sezóna začíná v září 2019. Přijďte si s námi zahrát vodní polo! Přivítáme všechny zájemce z řad chlapců a dívek mezi 7-10 lety.

Vodní polo rozvíjí osobnost dítěte všestranně jak fyzicky, tak mentálně, a to především vlastnosti jako je rychlost, obratnost,vytrvalost,bojovnost a mentální odolnost. Hráči se naučí smyslu pro odpovědnost a spolupráci v týmu.
Náš klub je největší a patří mezi nejúspěšnější v ČeskéRepublice. Nabízí všestranné sportovní vyžití ve všech věkových kategoriích.

Kdy a kde?
Trénujeme v Plaveckém stadionu Podolí.
Podle roku narození trénují naši nejmladší v pondělí, čtvrtek nebo pátek odpoledne a večer.

Přijďte si trénink vyzkoušet !

Kontakt: Iveta Kahounová 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Nová pravidla vodního póla najdete zde, platná od sezóny 2019-2020.

Nová pravidla FINA

7.9.

Tréninky na sezónu 2018/2019

  

Právě přítomno: 197 hostů a žádný člen

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.