info@stepp.cz

Aktuálně hrajeme

Žádné události

Spor s ČSVP ve věci diskriminace občanů EU

Hráč Steppu Praha, žaluje Český svaz vodního póla za  současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu.

Jedním z hlavních sporů, které má klub Stepp Praha s Českým svazem vodního póla, je současné znění článku 35, písmeno b) Soutěžního rádu, který do kvóty pro maximální počet cizinců, kteří mohou nastoupit do utkání za jednotlivé týmy, zahrnuje i občany Evropské unie. Tento předpis vstoupil v platnost dne 1. 9. 2010 navzdory tomu, že je v rozporu s právem EU a tudíž i českým právním řádem.

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování práva EU včetně odstranění diskriminace občanů EU ve sportu na základě státní příslušnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v prosinci 2004 vyzvalo sportovní svazy, aby zajistily, „že pro občany EU neexistují žádné překážky volného pohybu a žádná diskriminační opatření – ať už ve stanovách, či v soutěžních řádech, která by jakkoliv omezovala možnosti účasti ve sportu a soutěžích“ Vyhláška MŠMT 2004. V tomto smyslu Český svaz vodního póla (ČSVP) neprodleně upravil své sportovní předpisy a v Soutěžním řádu bylo v posledních šesti letech jasně stanoveno, že se kvóta pro maximálně tři cizince, kteří mohou nastoupit do zápasu za jednotlivé týmy, nevztahuje na občany EU.

V březnu 2010 rozhodla Valná hromada ČSVP o změně konkrétního ustanovení Soutěžního řádu tak, že se od září 2010 omezení pro cizince začalo vztahovat i na státní příslušníky členských států EU. Klub vodního póla Stepp Praha, kde již léta působí řada občanů EU, převážně Slováků, kteří v ČR trvale žijí, upozornil vedení a členy ČSVP, že je nové opatření v rozporu s právem EU, a tudíž je protizákonné.

Konkrétně diskriminace sportovců ze členských států EU na základě státní příslušnosti porušuje článek 21 odstavec 2 Listiny základních práv Evropské unie, článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 7 odstavec 2 nařízení Rady č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství a článek 24 odstavec 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Že je sporné opatření ČSVP v rozporu s právem EU, potvrdily i oddělení sportu Evropské komise svým písemným stanoviskem z června 2010 a dokumentem o volném pohybu sportovců z ledna 2011, Úřad vlády ČR stanoviskem z října 2010 a veřejný ochrance práv stanoviskem z února 2011. V této souvislosti je důležité poukázat i na skutečnost, že Soudní dvůr EU svými rozhodnutími v případech Walrave (C-36/74), Donà (C-13/76) a Bosman (C-415/93) opakovaně potvrdil, že předpisy sportovních svazů musí respektovat zásadu nediskriminace na základě státní příslušnosti.

Bez ohledu na to, že vedení ČSVP bylo vícekrát upozorněno, že současný Soutěžní řád diskriminuje hráče z členských států EU a je proto v rozporu s právem EU, ČSVP své rozhodnutí odmítlo změnit. V září 2010 byla z iniciativy klubu Stepp Praha svolána mimořádná Valná hromada ČSVP, na které se měly předložit dokumenty potvrzující protizákonnost sporného ustanovení Soutěžního řádu. Na této schůzce ale vedení ČSVP a zástupci jednotlivých klubů odmítli o problému jednat a vyřadili tuto otázku z programu schůze. Vedení ČSVP a většina hlasujících členů Valné hromady projevili naprostý nezájem o skutečnost, že jejich rozhodnutí porušuje právo na rovné zacházení lidí, kteří na základě práva na volný pohyb v ČR žijí, pracují a účastní se sportovních soutěží již řadu let.

Pozoruhodné je, že na podložené argumenty klubu Stepp Praha a jeho hráčů z členských států EU o porušování práva EU v českém vodním pólu generální sekretář ČSVP běžně reaguje tak, že vyzývá klub Stepp Praha, aby opustil svaz a založil si vlastní, kde bude „moct hrát podle vlastních pravidel“. Je dost problematické, když takové výroky přichází z úst vysokého funkcionáře a zaměstnance ČSVP, který je zodpovědný i za plnění povinností tohoto sportovního svazu vyplývající ze členství ČR v EU.

Jako výsledek opatření ČSVP řada členů klubu Stepp Praha již nemá možnost za svůj klub hrát navzdory skutečnosti, že v mužské kategorii má klub dvě družstva. Proto někteří z nich tento sport úplně opustili. Vzhledem k tomu, že za současné situace dochází k úmyslnému porušování práv občanů EU žijících v ČR, podal v září 2010 jeden z dotčených občanů EU z klubu Stepp Praha na ČSVP soudní žalobu. Klub Stepp Praha se ze stejného důvodu a také proto, že cítí, že je sporné opatření zaměřeno výhradně proti jemu (žádný jiný klub v ČR nemá větší počet občanů EU ve svých řadách), rozhodl na protest odstoupit z prvoligové soutěže mužů v sezóně 2010/2011 a nezúčastnit se Poháru ČSVP pro r. 2010.

Klub Stepp Praha trvá na své žádosti, aby ČSVP odstranil z článku 35 odstavce b) Soutěžního řádu jakákoliv omezení pro hráče ze členských států EU tak, aby tento sportovní předpis byl v souladu se zákonem, jak tomu bylo před 1. 9. 2010.

O diskriminačním postupu ČSVP vůči občanům EU byl dne 21. 1. 2011 zveřejněn článek v deníku „Sport“.
Info

Nový název našeho klubu je Univerzitní klub vodního póla Stepp Praha , z. s. Ve zkratce UKVP Stepp Praha. Jsme členem České akademické unie sportu.

Nová pravidla vodního póla najdete zde, platná od sezóny 2019-2020.

Nová pravidla FINA

Právě přítomno: 159 hostů a žádný člen

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.