Postoj Steppu Praha ke konci sezóny 2009/2010, k omezení počtu hráčů na základě státní příslušnosti a k vyškrtnutí hráčů z ankety Nejlepší sedmička roku.

KONEC I. LIGY MUŽŮ – ROČNÍK 2009-2010

Mužstvo Stepp Praha „A“ zvítězilo v obou úvodních finálových zápasech s TJ Fezko Strakonice(ve Strakonicích 19. –20. 6. 2010) poměrem v prvém utkání 10:9 a druhém 10:7 a vedvou zbývajících odvetných zápasech v Praze jim stačilo získat pouhou jednu remízuk dosažení titulu Mistr České Republiky.
Dne 23. 6. 2010, tedy pouhé 3 dny před odvetami prohlásila STK mužů, kterou shodou okolností tvoří funkcionáři TJ Fezko Strakonice (Jiří Volák a Josef Janeček), celý rozpis soutěží pro tento ročník, především však tu část upravující pravidla o soupiskách v průběhu play-off, za neplatný. Zároveň mužská STK schválila dodatek soupisky TJ Fezko Strakonice a tím umožnila, aby za TJ Fezko Strakonice nastoupili 3 profesionální hráči z klubu ČH HORNETS Košice, mistrů Slovenska ve vodním pólu.

Tím došlo k porušení rozpisu soutěže pro I. ligu mužů schváleného výkonným výborem ČSVP a k neregulérnímu ovlivnění soutěže. Slovenští profesionálové nás v obou odvetných finálových zápasech porazili a TJ Fezko Strakonice se stalo mistrem ligy. To vše za pasivního přihlížení členů VV ČSVP a dalších orgánů ČSVP. S touto situací jsme se nehodlali smířit a vyzvali jsme po dalších bezúspěšných odvoláních VV ČSVP ke svolání mimořádné valné hromady s cílem zrušit protiprávní rozhodnutí STK a vyřešit finále.

Za ať už aktivní, nebo jenom pasivní podpory téměř všech klubů vodního póla v ČR, kromě zástupců Slavie Hradce Králové a KVP Přerov, byly námi navrhované „sporné“ body z programu mimořádné valné hromady ČSVP nakonec odstraněny. Tím byla tato výše uvedená nepravost a nespravedlnost znovu legalizována a potvrzena.

CIZINCI V DRUŽSTVECH

V našem klubu je mnoho hráčů původem ze zahraničí, kteří v Praze trvale žijí. Naše dveře také vždy byly otevřeny hráčům z jiných českých klubů, kteří při své práci nebo studiu v Praze chtěli u nás trénovat, nebo hrát. Usnesením valné hromady ČSVP z 14. 3. 2010 byli do kvóty pro maximální počet cizinců (celkem 3 na utkání a max. 5 na soupisce) v jednotlivých týmech zahrnuti i občané Evropské unie. Skutečnost, že ČR je členským státem EU, a že občané EU na jejím území nesmí být považováni za „cizince“, byla ignorována. Jsme přesvědčeni, že cílem tohoto opatření bylo oslabit naše mužstvo hrající první ligu, v němž kromě 3 cizinců mimo EU startuje, či spíše startovalo sedm dalších občanů EU. Je také důležité poznamenat, že členové našeho klubu z jiných států EU nejsou hráči, kteří dojíždí hrát ligu v ČR, ale tito lidé u nás trvale žijí s rodinami a někteří v našem klubu působí úspěšně již 10 let, společně s „českými“ hráči. Tým takto vytvořený, několik let po sobě bojoval o titul Mistra ČR a získal v roce 2009 Český pohár.

Kromě mužů sporné opatření ČSVP má neblahý dopad i na naši mládežnickou základnu.V našem klubu je větší počet dětí různých národností (v současné době jich trénuje již 5) a nyní řada z nich nebude mít možnost zahrát si se svými vrstevníky a vodní pólo proto možná opustí. Usnesení valné hromady ČSVP je v rozporu s právním řádem ČR, protože porušuje Listinu základních práv Evropské unie, Smlouvu o fungování Evropské unie a relevantní rozhodnutí Evropského soudního dvora. Nepřípustnost diskriminace občanů EU ve sportu písemně potvrdily Evropská komise, Ministerstvo školství, mládeže i tělovýchovy a Úřad vlády ČR. Z tohoto důvodu náš hráč a dotčený občan EU Milan Bilas, s podporou našeho klubu, podal dne 13.9. 2010 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 proti tomuto diskriminačnímu usnesení.

NEJLEPŠÍ SEDMIČKA

V každoroční anketě o nejlepší sedmičku mužů a žen a nejlepšího hráče a hráčku, hlasovalo 19 volitelů ze všech oddílů Svazu. Z našeho klubu se do nejlepší sedmičky mužů dostali hráči Rezek Štěpán, Margita Viktor a Januš Martin a do nejlepší sedmičky žen Vopálková Lenka. Náš hráč Štěpán Rezek, měl být vyhlášen nejlepším hráčem v ČR, pro soutěžní rok 2009/10. Po oznámení výsledků náš klub poděkoval za ocenění. Poněvadž jsme chtěli upozornit na výše popsané nespravedlnosti zastřešované ČSVP, oznámili jsme, že se hráči nezúčastní slavnostního vyhlášení.

Na to VV ČSVP vyškrtl naše hráče z oceněné sedmičky a celé ankety a doplnil místo nich hráče z jiných klubů, kteří se v hodnocení umístili na dalších místech. Jen pro ilustraci uvádíme, že nejlepším brankářem se stal místo Martina Januše (17 hlasů z 19) brankář Šustr Vít s 1 hlasem, když třetí oceněný brankář Jiří Štverák měl také 1 hlas.

Tato kauza jen charakterizuje přístup nového vedení ČSVP k tomu, co se v současné době v našem sportu děje. Je jen s podivem, že se proti tomu nepostavil ani jeden klub či oddíl, nebo kterýkoli jiný hlasující funkcionář.

Za těchto okolností, zjevných nespravedlností a podivných postupů, které deprimují a demoralizují naše členy, především pak hráče našeho „A“ mužstva, se klub vodního póla STEPPP RAHA rozhodl, a to na protest, odhlásit „A“ družstvo mužů z I. ligy a stejně tak ze soutěže o pohár ČSVP za rok 2010.

Do budoucna již nebudeme umožňovat komukoli hostovat, nebo trénovat v našem klubu kromě hráčů z KVP Přerov a Slavie Hradec Králové.

Považujeme za svoji povinnost vysvětlit tímto snad srozumitelným způsobem naše stanoviska, abychom předešli nepřesným informacím a nejasnostem. Pro úplnost uvádíme, že všechny podklady a doklady máme k dispozici a rádi je případným zájemcům poskytneme.

Za klub vodní póla STEPP PRAHA
JUDr. Jaromír Reitinger
předseda

   

Share


Copyright © 2011-2013. All Rights Reserved.

Designed by Tomáš PETR